Reizen tijdens Corona tijden. Wat heb je nodig?

Reis je in komende periode naar het buitenland vanuit België? In onderstaand artikel wordt verduidelijkt aan welke voorwaarden je moet voldoen en over welke documenten je dient te beschikken.

Niet-essentiële reizen, de verplaatsingen met toeristische invalshoek van en naar België zijn verboden tot en met zondag 18 april 2021. In deze periode zijn dus enkel essentiële reizen toegestaan. Let wel: Elk land beslist voor zichzelf of zijn grenzen tijdens deze Covid-19 periode open worden gesteld voor Belgische reizigers of niet.

Essentiële reizen

Zoals gesteld zijn enkel zogeheten essentiële reizen naar het buitenland toegestaan. Dit betreft o.a. verplaatsingen voor werk, studieredenen, familiale dwingende redenen etc. 

Deze verplaatsingen zijn enkel toegestaan indien er wordt voldaan aan specifieke voorwaarden. 

Voorwaarden reizen naar het buitenland

  • Zoals steeds dien je altijd jouw paspoort of identiteitskaart bij de hand te hebben. 
  • Daarnaast moet iedereen ouder dan 18 jaar bij een verplaatsing vanuit of naar België beschikken over een verklaring op eer. In deze verklaring dient verplicht te worden aangeduid of jouw reis in deze Corona periode valt onder een categorie die als essentieel wordt beschouwd.
  • Dit attest op eer dient indien mogelijk aangevuld te worden met een ‘bewijsdocument’ zoals een attest van werkgever.
  • Voor veel landen is het noodzakelijk om een negatieve Covid-19 test voor te leggen bij aankomst. In de meeste gevallen betreft dit een PCR-test. Controleer zeker even aan welke voorwaarde je moet voldoen voor het afreizen naar het desbetreffende land. 

Antigeentest en antilichaamtesten

Zowel een antigeen- als een antilichaamtesten gelden niet als vervanging voor een negatieve PCR-test.

Voor meer informatie omtrent lokale Covid-19 maatregelen en de geldigheid van Coronatesten in het buitenland kan je volgende website raadplegen: http://www.oecd.org/coronavirus/en/